De vijf mijlpalen van het lectoraat EHOS.

imgp7905

Onlangs reisde het lectoraat EHOS af naar het Brinkhotel in Zuidlaren om plannen te maken voor de toekomst, maar ook om terug te kijken op het verleden. Zo kwamen we tot 5 mijlpalen die allemaal op verschillende wijze een bijdrage leveren aan onderwijs, wetenschap en praktijk. We zijn blij met onze mijlpalen en presenteren ze met trots!

1 Honours docentprofessionalisering

Om excellentie te bevorderen, bieden wij docent-professionaliseringsactiviteiten aan. Een voorbeeld van honoursprofessionalisering is de Leergang. De leergang is een innovatiewerkplaats voor honoursdocenten. In de leergang leren docenten talent te herkennen, erkennen en stimuleren. De Leergang is gebaseerd op onderzoek uit het lectoraat en wetenschappelijke kennis over talentontwikkeling. In de leergang maakt de docent zich de honoursdidactiek eigen en doet de docent zelf onderzoek naar de eigen onderwijspraktijk. De docenten worden uitgedaagd door een innovatieve lesaanpak. Ook studenten hebben een rol in de leergang. Aan het eind van elke leergang is er een symposium gericht op kennisdeling. Wij bieden deze leergang niet alleen aan binnen de Hanze (HBO), maar ook binnen Noorderpoort (MBO). Daarnaast organiseren we activiteiten op dit vlak voor het VO. Met het International Faculty Institute (summerschool voor docenten in samenwerking met John Zubizaretta, Beate Jones en Bernice Braid) verlegden we afgelopen jaar de grenzen naar het buitenland.

2 Toekenning van NRO-onderzoeksubsidies

In 2016 zijn twee belangrijke NWO/NRO-onderzoekssubsidies toegekend. Van één van deze aanvragen is het lectoraat hoofdaanvrager en penvoerder. In het andere onderzoeksprogramma participeren onderzoekers van het lectoraat. Beide aanvragen gaan over excellentieonderwijs en de verhouding tussen honoursonderwijs en regulier onderwijs. De toegekende subsidies stellen ons in staat om innovatief en kwalitatief hoogwaardig onderzoek te doen dat bijdraagt aan wetenschappelijk nieuwe kennis in de vorm van promotieonderzoek. Beide projecten genereren kennis in hoe inzichten uit het honoursonderwijs toegepast kunnen worden in het reguliere onderwijs. Daarmee doen ze recht aan de behoefte aan gepersonaliseerd onderwijs en de noodzaak om in te zetten op een instellingsbrede ambitieuze studiecultuur. De opbrengsten van beide onderzoeksubsidies worden direct vertaald naar de onderwijspraktijk en leveren input voor het beleid van instellingen in het hoger onderwijs.

3 Het profielenonderzoek van de excellente professional

Het profielenonderzoek verbindt het honoursonderwijs met de verwachtingen van het werkveld. Uitgangspunt is wat het werkveld verstaat onder excellentie. Het werkveld heeft behoefte aan talent in een globaliserende en dynamische wereld. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag: wat wil het werkveld van onze honoursstudenten? De uitkomst van het profielen onderzoek is dat bijna alle 17 schools van de Hanzehogecshool een op empirisch onderzoek gebaseerd competentieprofiel van de excellente professional hebben. Deze profielen zijn direct relevant voor de honoursprogramma’s en vormen de basis voor het curriculum van de honoursprogramma’s. De wetenschappelijke relevantie van het profielenonderzoek ligt zowel in de solide methodiek als de niche in de literatuur die wordt bediend. In veel van de beroepsgroepen is weinig aandacht voor de excellente of talentvolle beroepsbeoefenaar. Vijf van de profielen zijn inmiddels dan ook gepubliceerd of under review in nationale en internationale peer reviewed tijdschriften.

4 Ontwikkeling en implementatie cursus wereldburgerschap ‘Samenleving 2.0’

De cursus wereldburgerschap is een co-creatie van een van onze promovendi en twee docenten. Het is een 4ECTS interdisciplinaire module die honoursstudenten voorbereidt op hun rol als burger in de wereld. Het ontwerp van de cursus is gestoeld op een op literatuuronderzoek gebaseerd model voor Global Justice Citizenship Eductaion. Naast de ontwikkelde cursus zelf, is er ook onderzoek gedaan naar de effecten van deze cursus op studenten. Uit dit onderzoek blijkt dat studenten bewuster zijn geworden van ethische aspecten, geleerd hebben van alternatieve bewegingen en mensen met andere achtergronden dan zijzelf en zich daardoor meer bewust zijn van hun eigen rol in de samenleving en in beweging komen. De cursus draagt op deze wijze bij aan wetenschap onderwijs en maatschappij. Op dit moment zijn er twee artikelen under review die de ontwikkeling en de effecten van de cursus beschrijven.

5 Onderzoek Honours in Europe heeft geleid tot oprichting European Honours Council

Het onderzoek Honours in Europe is eind 2013 gestart vanuit de vraag ‘wat gebeurt er in Europa op het gebied van honoursonderwijs?’ Voor 11 landen is de onderwijsorganisatie, de houding ten aanzien van excellentie binnen onderwijs en de staat van het honoursonderwijs in kaart gebracht. Het resultaat van het onderzoek is de eerste gestructureerde inventarisatie voor 11 Europese landen. Deze staat beschreven in het boek Honors in Europe (Wolfensberger, 2015) dat al meer dan 50.000 keer gedownload is. Uit het onderzoek blijkt dat rond het onderwerp talentontwikkeling in alle landen beweging zichtbaar is. Ook bleek er een grote behoefte te zijn aan kennisuitwisseling en samenwerking.  Om hieraan tegemoet te komen, is de European Honors Council opgericht (www.europeanhonorscouncil.eu). Het lectoraat is met drie mensen in het bestuur goed vertegenwoordigd, met de lector als voorzitter. In het eerste halfjaar zijn 150 mensen lid geworden. De EHC verbindt onderzoekers, docenten en beleidsmakers uit Europa en legt daarnaast contact met honoursorganisaties in de VS en China.

Door Elanor Kamans, senior onderzoeker lectoraat EHOS en docent Toegepaste Psychologie 

Referenties

Wolfensberger, M. V. C. (2015). Talent development in European higher education: Honors programs in the Benelux, Nordic and German-speaking countries [Springer Open]. doi: 10.1007/978-3-319-12919-8

Dit bericht werd geplaatst in Evenementen en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s